Zithromax bestellen

Zithromax is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van antibiotica- macroliden. Dit middel is geschikt om bacteriële infecties tegen te gaan en te genezen. Ze breken het eiwit van de bacterie af zodat wordt vermeden dat de bacteriën zich nog gaan vermenigvuldigen. Dit geneesmiddel is receptplichtig en kan nooit zonder recept besteld worden.

Welke bacteriële infecties kan Zithromax bestrijden en genezen?

  • Geslachtsziekten zoals chlamydia en gonorroe
  • Luchtweginfecties, zoals longontsteking, middenoorontsteking, bronchitis, bijholteontsteking, keelontsteking
  • Huidinfecties
  • Zware diarree
  • De ziekte van Lyme

Klik op de afbeelding voor meer informatie

Welke bijwerkingen kunnen voorkomen bij het nemen van Zithromax?

Bijwerkingen die soms voorkomen: Dit wil zeggen dat 1 op 1000 gebruikers van dit medicijn deze bijwerkingen al ervaren hebben zoals maagdarmklachten, misselijkheid, buikpijn, diarree en winderigheid

Bijwerkingen die zelden voorkomen: Dit wil zeggen dat 1 tot 10 op 10000 last hebben gehad met deze bijwerkingen bij gebruik van Zithromax zoals hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid en slaapstoornissen, schimmelinfecties in de mond of vagina

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen: Dat wil zeggen dat maar 1 gebruiker op 10000 deze klachten heeft gehad na inname van deze medicatie zoals een overgevoelige reactie door dit middel met als symptomen jeuk, huiduitslag kortom een allergische reactie, leverafwijkingen of geelzucht, geen smaak, hartkloppingen, pijnlijke gewrichten, ernstige darmproblemen zoals diarree, een verhoogd risico op hartritmestoornissen

De combinatie van Zithromax en het verbruik van alcohol

Er zijn geen gevallen bekend waar de combinatie Zithromax en alcohol voor ernstige bijwerkingen of problemen zouden kunnen zorgen.

De combinatie van Zithromax en autorijden

Er zijn geen gevallen bekend waar de combinatie Zithromax en autorijden voor problemen zouden kunnen zorgen.

De combinatie van Zithromax en zwangerschap

Men dient bij een zwangerschap steeds navraag te doen aan de behandelende arts of het geneesmiddel mag gebruikt worden. Bij borstvoeding is het af te raden om dit geneesmiddel te gebruiken want het kan doorgegeven worden aan het kind via de melk.

Hoe kan men Zithromax bestellen?

Waarom zou men geneesmiddelen online willen bestellen?

Soms heeft men geen tijd om naar de dokter te gaan of is men te ziek om de dokter te bezoeken en dan kan online medicatie bestellen een oplossing zijn. Of mensen zijn beschaamd om bij te dokter te gaan en bestellen dan liever hun geneesmiddelen via een dokter online die ze niet kennen.

Kiezen voor een online consult door een erkende dokter

Een online consult werkt bijna net hetzelfde als een gewoon consult bij een arts. Men legt de problemen, kwalen en pijnen voor aan een dokter en deze spreekt zijn bevindingen uit en stelt een diagnose. Bij een online consult gebeurt dit via de vragenlijst die de patiënt vooraf heeft ingevuld. De dokter schrijft aan de hand van zijn bevindingen dan de gepaste medicatie voor.

Zithromax online bestellen via een online consult en een erkende apotheek

Zithromax bestellen kan alleen maar met een recept. Men heeft steeds een voorschrift nodig om dit medicijn te kunnen bestellen, zelfs als men de bestelling online plaatst. Men kan eventueel een online consult aanvragen om een recept te laten voorschrijven en zo door te sturen naar de online apotheek om deze medicatie te bestellen.
Dit online consult gebeurt aan de hand van een door de patiënt in te vullen medische fiche die nadien wordt bekeken door een erkende arts.

Deze arts schrijft zijn bevindingen neer en schrijft de medicatie uit bij zijn bevindingen. Hij brengt als het ware de gezondheid van de patiënt in kaart en kan zo nagaan welke medicatie men nodig heeft .Hij moet er wel van overtuigd zijn dat de patiënt het geneesmiddel zonder enige vrees voor bijwerkingen kan gebruiken. Het online recept wordt naar de online apotheek doorgestuurd en men kan het medicijn binnen de drie dagen thuis gestuurd krijgen en zo de antibioticakuur beginnen. Deze gediplomeerde dokters en geregistreerde apotheken werken samen om uw bestelling veilig en via de officiële weg tot bij de patiënt te brengen. Zij staan garant voor de goede samenwerking onderling en met eer en geweten te handelen bij elke patiënt die ze zien tijdens een online consult.

Waarom hebben sommige geneesmiddelen een recept nodig?

Sommige geneesmiddelen zoals antibiotica kunnen ernstige bijwerkingen te weeg brengen. En als dit niet kan gecontroleerd worden door een arts of geneesheer kan dit een gevaar voor de gezondheid opleveren. Ook om te vermijden dat mensen de pillen beginnen nemen wanneer ze her denken zonder dat daar enige controle voor is. Sommige medicijnen werken verslavend en daar is men verplicht van een controle door een arts te laten uitvoeren. In Europa is het verboden om Zithromax aan te bieden zonder dat er een recept wordt voor gevraagd.


Zithromax bestellen zonder recept »